• โรงเรียนเจนอยุธยา
    45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 ทั่วไป 26 ก.ค. 65
2 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 22 มิ.ย. 64
3 เส้นทางเดินรถตู้รับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 26 มิ.ย. 63
4 จุดรับส่งนักเรียน จุดคัดกรอง และการเดินรถในโรงเรียน ทั่วไป 26 มิ.ย. 63
5 แบบประเมินตนเองของนักเรียน สำหรับประเมินความเสี่ยงการติดโรค Covid-19 ก่อนเปิดภาคเรียน ทั่วไป 15 มิ.ย. 63
6 นโยบายป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทั่วไป 10 มิ.ย. 63
7 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทั่วไป 10 มิ.ย. 63
8 แบบสำรวจการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 10 มิ.ย. 63
9 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 4 มิ.ย. 63