• โรงเรียนเจนอยุธยา
  45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

 • SAR64.png

  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564

 • E-SAR 2563 cover.png

  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

 • ผปค.jpg

  จุดรับส่งนักเรียน จุดคัดกรอง และการเดินรถในโรงเรียน

 • received_1367063516826390.png

  แบบประเมินตนเองของนักเรียน สำหรับประเมินความเสี่ยงการติดโรค Covid-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

 • received_299827887841206.png

  แบบสำรวจการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 • 2.JPG

  รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด