• โรงเรียนเจนอยุธยา
    45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

แบบสำรวจการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเจนอยุธยาตอบแบบสำรวจการเดินทางไปกลับโรงเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 https://forms.gle/wkNTJGMczBNXqtfTA
10 มิ.ย. 63 | รับชม : 709 ครั้ง