• โรงเรียนเจนอยุธยา
    45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

แบบประเมินตนเองของนักเรียน สำหรับประเมินความเสี่ยงการติดโรค Covid-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

นักเรียนสามารถประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/Codd37LaranhqRP47 หรือสแกน QR Code ในรูปภาพด้านบนค่ะ
15 มิ.ย. 63 | รับชม : 863 ครั้ง