• โรงเรียนเจนอยุธยา
    45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

เส้นทางเดินรถตู้รับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ปกครองสามารถดูเส้นทางรถตู้รับ-ส่งนักเรียนได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3387340547944862&id=393519060660374

สอบถามข้อมูลและแจ้งปัญหาเรื่องรถตู้รับส่งนักเรียนได้ที่ ครูโกเมนทร์ มิคะ (ครูเป้ง) โทร. 093-443-6927 
26 มิ.ย. 63 | รับชม : 895 ครั้ง