• โรงเรียนเจนอยุธยา
    45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

จุดรับส่งนักเรียน จุดคัดกรอง และการเดินรถในโรงเรียน

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ส่งนักเรียนตามจุดที่กำหนด และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียนด้านในหลังจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดปัญหารถติดภายในบริเวณโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นหลังเลิกเรียน

ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
26 มิ.ย. 63 | รับชม : 886 ครั้ง