• โรงเรียนเจนอยุธยา
    45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

22 มิ.ย. 64 | รับชม : 713 ครั้ง