• โรงเรียนเจนอยุธยา
    45/6 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1

รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 - รับชม : 1062 ครั้ง